HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER
Müşteri beklentilerini aşan yüksek sorumluluk ve güvenilirlik bilinciyle çalışan deneyim ve kalite bilincini sürekli gelişim inancıyla birleştiren, iş ahlakına bağlılığı ilke edinen ATA Mimarlık ve Mühendislik farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine sektöre özgü çözümler sunmaktadır.

 • Sağlık
 • Turizm
 • Eğitim
 • Spor ve Organizasyon
 • Mağazacılık
 • Eğlence ve Medya
 • Sanayi Tesisleri
 • Kamu
 • Konut
 • Bankacılık
 • Gıda
 • Bilişim ve Teknoloji
 • Telekomunikasyon

Bu sektörler kapsamında hizmet verdiği yapıların (otel, bar, restaurant, cafe, ofis, ev, okul, çocuk oyun evleri, hastane, eczane, banka şubesi v.b.) iç mekan düzenlemelerini elektrik, statik ve mimari olarak çözüme kavuşturmaktadır.

İŞ YAPIM YÖNTEMİ

Proje ekibinin oluşturulması ve mobilizasyondan sonra işe başlamadan önce projenin  saha  da aplikasyonun  yapılarak projede sonradan  çıkacak problemleri önceden görülmesi sağlanır. Oluşturulan iş programı ve  iş kalemlerinin teknik şartnamelerine göre işlerin istenilen kalitede ve zamanında yapılabilmesi için teknik elemanlarımız imalat süresince şantiyede ve işin başında olacaktır.Yapılan imalatların imalat anında kontrol edilicek ve hatalar düzeltilecektir. İş programı günlük olarak takip edilecek, işverene günlük, haftalık ve aylık ilerleme raporları sunulacaktır.

Firmamız projelerin planlaması ve programlanmasını oluştururken belirsizliği ortadan kaldırmak veya azaltmak, faaliyetlerdeki etkinliği artırmak, amaçların daha iyi anlaşmasının sağlamak, işin izlenmesi kontrol ve bir temel oluşturmak  için aşağıdaki hususlara göre hareket eder.

•        Proje faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak,

•        Kimin, neyi, ne zaman, nasıl ve niçin yapacağını belirlemek,

•        Gerekli olacak maddi ve beşeri kaynakları saptamak,

•        Bu kaynakları belirli aşamalara zaman içinde ve uygun biçimde dağıtmak,

•        Sorumlulukları belirlemek ve dağıtmak.

•        İlgili tüm organizasyonların çalışmalarını bütünleştirmek.

•        Kişiler,ekipler ve organizasyonlar arasındaki etkin bir iletişim sağlamak

•        İlgili kişilerin ve organizasyonların tüm faaliyetlerini koordine etmek,

•        Proje ile ilgili tüm işleri kontrol etmek,

•        Beklenmedik olaylara ve değişmelere karşı hazırlıklı olmak için önlemler önermek,

•        Projenin bitiş zamanının belirlemek